Active Support is een stimulerende werkwijze die aansluit op de behoefte en mogelijkheden van de individuele persoon. Een werkwijze waarbij je voortdurend met de persoon bezig bent en zoveel mogelijk kansen schept om de cliënt stap voor stap meer greep te geven op zijn of haar eigen bestaan. Zo kunnen de cliënten binnen hun eigen mogelijkheden steeds meer invloed uitoefenen, hoe beperkt ook, op alle aspecten van hun eigen leven.
 

Active Support  gaat uit van een aantal algemene principes die van belang zijn voor een zo gewoon mogelijk leven:

  • een netwerk van relaties hebben, waaronder familie en vrienden

  • continuïteit in relaties

  • deelnemen aan de samenleving

  • de kans krijgen om ervaringen op te doen en te leren

  • keuzemogelijkheden en controle over het eigen bestaan

  • een zekere status krijgen en gerespecteerd worden

  • behandeld worden als een individu

Voor meer informatie zie de site

  • Facebook Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now